Autobusový jízdní řád s platností od 1.července 2020

Autobusový jízdní řád v obci Svojšice s platností od 1.července 2020:

lV_0650605