Komunální odpad

Svoz a třídění komunálního odpadu

Platbu lze provádět v daném roce vždy od 1.února  na OÚ Svojšice

Zároveň obecní úřad Svojšice nabízí všem občanům možnost platby místních poplatků formou peněžního převodu na účet.

Poplatek TKO je stanoven ve výši 800 Kč/osobu.

Poplatek TKO za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je ve výši 800,- Kč.

Poplatek ze psa je 100 Kč/psa, 300Kč za každého dalšího psa stejného majitele

Číslo účtu je 1205440389 / 0800

Jako variabilní symbol uveďte pro případ platby za svoz komunálního odpadu 1340+0+číslo popisné+0+počet osob

Pro majitele rekreačních objektů: uveďte variabilní symbol ve tvaru 1340+0+číslo evidenční+01

Pro případ platby poplatku ze psa potom 1341+0+číslo popisné+0+počet psů

Příklad: tříčlenná domácnost s číslem popisným 85 uvede jako variabilní symbol

134008503

při platbě za jednoho psa bude variabilní symbol u této domácnosti

134108501

při platbě za rekreační objekt č.ev. 58 bude variabilní symbol 134005801

Upozornění – platbu za svoz odpadu a poplatek ze psa nelze poslat najednou, ale je

třeba ji rozdělit jako každou platbu zvlášť z důvodu následné identifikace platby na

OÚ.

Sběr a svoz biologického odpadu je zajišťován zpravidla v období od začátku dubna do poloviny listopadu. Začátek a konec svozu je uveřejněn na internetových stránkách obce Svojšice a hlášením v místním rozhlase. Pro shromažďování biologického odpadu slouží hnědé popelnice.

Komunální odpad se třídí na složky:

 1.  Biologické odpady,
 2.  Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné komunální odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Směsný komunální odpad.

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:  

 1. a) Biologické odpady, barva hnědá
 2. c) Plasty, PET lahve, barva žlutá – tyto nádoby jsou umístěny naproti místní prodejně potravin a v místní části Cihelna
 3. d) Sklo, barva zelená – tato nádoba je umístěna naproti místní prodejně potravin
 4. e) Kovy, barva šedá – tyto nádoby jsou umístěny naproti místní prodejně potravin a v místní části Cihelna

Dřevěný odpad, větve ze stromů je možno vozit na sběrné místo nad drůbežárnou. Likvidaci tohoto odpadu zajišťuje specializovaná firma.

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním rozhlase, na internetu na webových stránkách obce Svojšice

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním rozhlase, na internetu na webových stránkách obce Svojšice