Obecní knihovna

Obecní knihovna Svojšice

Knihovna se nachází v domě čp. 1 kde sídlí obecní úřad a pošta

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY:   Každé úterý od 16 – 18 hodin

Kontaktní e-mail je obecsvojsice@seznam.cz

O knihovnu se již řadu let vzorně stará knihovnice paní Jana Pleskotová

Služby knihovny pro občany v obci

  • půjčovné na čtenářský lístek zdarma
  • zprostředkování knih z výměnných fondů (knihovna městyse Choltice, Krajská knihovna v Pardubicích)

Vyhledávání knih