Úřední deska

Nejnovější dokumenty

Logo Datum Text Soubor
31/05/2024 Návrh závěrečného účtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 Svazku obcí PHŽ
31/05/2024 Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Přeloučska za rok 2023
21/05/2024 Oznámení o konání zastupitelstva
21/05/2024 ZÁMĚR KRAJE Budoucí bezúplatný převod pozemku označeného jako p. p. č. 284 trvalý travní porost o výměře 322 m2 v katastru obce Svojšice
07/05/2024 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do Evropského parlamentu

Všechny dokumenty

Archiv