Dokumenty

Dokumenty, návody a odkazy

Aktuální obecně závazné vyhlášky:

OZV č.1/ 2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
OZV č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 3/2021,o místním poplatku ze psů 

Obecně závazná vyhláška č.3/2017 , kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy : OZV 3_2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu:

SN_Svojšice_2017_2_noční klid , Příloha 1 OZV 2_2017

OZV 22015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb a jednotek

OZV_01_2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností