Mobilní svoz nadměrného a velkoobjemového odpadu jaro 2021 + bioodpad 2021

Vážení občané,

V termínu SOBOTA 22.5.2021  11:15 - 11:45  parkoviště u letního areálu

proběhne sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu, který zajišťuje firma SOP a.s.

Nebezpečný odpad: pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, monočlánky, léky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry, televize, počítače, monitory, zářivky, ledničky.

Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže, kola, umyvadla, WC mísy, zrcadla.

NEVOZTE DO SBĚRU !!! Stavební suť, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit a stavební

izolační polystyren (expandovaný a extrudovaný polystyren).

 

SVOZ BIOODPADU – ROK 2021:

BIOODPAD 2021

PRVNÍ SVOZ

POSLEDNÍ SVOZ

15.4.2021

25.11.2021