Nově schválené obecně závazné vyhlášky obce Svojšice

Zastupitelstvo obce Svojšice na svém pravidelném zasedání dne 5.10.2021 schválilo obecně závazné vyhlášky:  

OZV č.1/ 2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č.1/2021 bylo nutné upravit ke stávajícím podmínkám systému odpadového hospodářství, jenž se od doby vydání původní platné vyhlášky v roce 2019 mírně změnil a bylo nutné upravit místa pro ukládání odpadu, jelikož nově byla část z původních přesunuta.

OZV č. 2/2021 bylo nutné do konce roku 2021 upravit jednak z důvodu legislativních změn upravujících tuto oblast a také z důvodu růstu cen za svoz komunálního odpadu.

Původní cena , která se tak stává neudržitelnou, byla ve stejné výši od roku 2016 doposud a Obec Svojšice doplácela na každého občana více než cca 1/3 ceny za svoz odpadu z rozpočtu obce, se tedy od 1.1.2022 zvyšuje na  800,- Kč/osobu

Kompletní znění OZV najdete zde:

OZV_1-2021-odpadové hospodářství systém

OZV_2-2021_za_obecní_systém_odpadového_hospodářství