Platba TKO a poplatku ze psů za rok 2021

Platbu lze provádět od února 2021 na OÚ Svojšice

 

Z důvodu aktuální epidemiologické situace preferuje obecní úřad Svojšice platby místních poplatků formou peněžního převodu na účet.

 

Poplatek TKO je stanoven ve výši 600,- Kč/osobu.

Fyzickým osobám, majícím trvalý pobyt v obci Svojšice se poskytuje úleva ve výši 100,- Kč.

Poplatek TKO za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je ve výši 600,- Kč.

Poplatek ze psa činí 30,- Kč/psa, 100,- Kč za každého dalšího

Číslo účtu pro zaslání platby je 1205440389 / 0800

Jako variabilní symbol uveďte pro případ platby za svoz komunálního odpadu 1340+0+číslo popisné+0+počet osob

Pro majitele rekreačních objektů: uveďte variabilní symbol ve tvaru 1340+0+číslo evidenční+01

Pro případ platby poplatku ze psa potom 1341+0+číslo popisné+0+počet psů

Příklad: tříčlenná domácnost s číslem popisným 85 uvede jako variabilní symbol 134008503

při platbě za jednoho psa bude variabilní symbol u této domácnosti 134108501

při platbě za rekreační objekt č.ev. 58 bude variabilní symbol 134005801

Upozornění – platbu za svoz odpadu a poplatek ze psa nelze poslat najednou, ale je

třeba ji rozdělit jako každou platbu zvlášť z důvodu následné identifikace platby na OÚ.

 

V roce 2020 bylo na místních poplatcích za svoz odpadu vybráno 172 338,- Kč, firmě SOP za svoz komunálního odpadu bylo zaplaceno 299 430,- Kč. Poplatky tedy tvoří zhruba jen 60% nákladů na svoz a likvidaci odpadu, zbylých 40% tedy platí obec ze svého rozpočtu.