Poděkování

Vážení spoluobčané,

 za měsíce březen a duben se v důsledku epidemie koronaviru běžný život v naší obci změnil. A nejen v naší obci. Celý svět bojuje s následky pandemie doposud a tento boj stále není u konce.

Nařízená opatření se již pomalu rozvolňují a my se budeme moci pomalu vracet k běžným životům.

Je tomu tak především díky obětavé práci zdravotníků, záchranářů a mnoha lidí v celé republice v takzvané „první linii“, za což jim patří naše velké díky!!!

Ale nejen jim, poděkování si zaslouží každý, kdo se jakýmkoliv způsobem přičinil ke zmírnění následků a v boji s epidemií. Jsou mezi nimi i dobrovolníci, kteří když bylo nejvíce potřeba, neváhali a obětovali svůj čas a aktivně pomáhali a pomáhají těm, kteří to potřebují.

Nemáme sice stále vyhráno, ale dovolte nám, abychom právě dnes ve svátek nazvaný „Den vítězství (osvobození)“ poděkovali i dobrovolníkům tady u nás v obci Svojšice. Věříme, že díky právě takovýmto lidem společně s výše zmiňovanými, budeme doufejme již brzy slavit i vítězství nad epidemií koronaviru.

Velké poděkování od nás všech si zaslouží především paní Hana Hanzlová, Libuše Lachmanová a Ilona Linhartová za jejich usilovnou práci, kdy byli schopny prakticky ze dne na den ušít roušky pro každého z nás. Dále všichni dobrovolní hasiči Svojšice, kteří se postarali o distribuci těchto roušek a následně i dopravu a rozvoz dezinfekce ze skladu společnosti Čepro a.s. až do našich domácností. Poděkování patří také místnímu obchodu a paní Lucii Veverkové za možnost roznosu nákupu seniorům a distribuce zbylých roušek mezi nás a ještě jednou paní Iloně Linhartové za obstarání nákupu léků potřebným. Díky také všem ostatním, kteří nám pomohli a aktivně se zapojili při shánění a distribuci všeho potřebného…. (například pan Jiří Mařan, Pavlína Chudomská, a další.)

Ale děkujeme také Vám všem za rozumný přístup k vyhlášeným opatřením a jejich dodržování. Stále ještě není této pandemie konec, ale věříme, že přijde brzy a budeme se tak moci vrátit k běžnému životu tak jak jsme byli zvyklí.

Přejme si a snažme se, abychom si i do budoucna zachovali zdravý rozum, toleranci, porozumění, ohleduplnost a především dobré mezilidské vztahy nejen u nás v obci.

 Přejeme hlavně pevné zdraví Vám i všem Vašim blízkým

 DĚKUJEME ...

 za Obec Svojšice a zastupitele                                                                                                      Ve Svojšicích dne 8.5.2020

Ing. Petr Jošt      a       Miroslav Lachman

  starosta                         místostarosta