Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu a POSLEDNÍ SVOZ BIOODPADU V LETOŠNÍM ROCE