Přechodná úprava provozu na silnici č. III/34213 v obci Svojšice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

Městský úřad Přelouč, odbor stavební stanovuje přechodnou úpravu provozu
na silnici č. III/34213 v obci Svojšice v úseku od čp. 72 po čp. 51 spočívající v umístění přechodného
dopravního značení:
A 15 (Práce na silnici), Z 4a (Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo), S 7 (Přerušované žluté
světlo) dle schématu č. B/1 platných TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích, schváleného MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1), včetně ponechání volné šířky vozovky
B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost) s údajem „30“ – k zajištění rozhledových polí v křižovatkách

za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
Platnost úpravy: 31.08.2020 - 20.09.2020

Více zde: Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu_Svojšice