Sběr elektroodpadu

V sobotu dne 23.5.2020 od 8:00 do 12:00 hod proběhne sběr elektroodpadu. Elektro zařízení  připravte k příjezdové komunikaci odkud bude následně odvezeno.