Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, poslední svoz bioodpadu

V sobotu dne 23.11.2019 od 12:00 do 12:30 hodin v obci Svojšice i tentokrát na

 ,, parkovišti u Areálu ,, proběhne sběr  nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu, který zajišťuje svozová firma  SOP a. s.  Přelouč:

Odpady sběr VO a No dne 23.11.2019 od 12 hodin -Parkoviště u Areálu

 

POSLEDNÍ SVOZ  ,, BIOODPADU ,,  PROBĚHNE DNE 21.11.2019