UZAVŘENÍ PROSTORU PRO UKLÁDÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY U AREÁLU

OBEC SVOJŠICE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VŠEM OBČANŮM SVOJŠIC  , ŽE 

OD 1.11.2020 UZAVÍRÁ PROSTOR PRO UKLÁDÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY

,, NAD AREÁLEM VE SVOJŠICÍCH ,, .                                                                     

JAKO DŮVOD OBEC UVÁDÍ OPAKOVANÉ NEZODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ

OBČANŮ V UKLÁDÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY  .                                       

DŘEVNÍ ODPAD LZE UKLÁDAT DO TOHOTO TERMÍNU, DÁLE BUDE ZLIKVIDOVÁN A STANOVEN NOVÝ ČASOVÝ PLÁN A PRAVIDLA PRO UKLÁDÁNÍ.