ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ CHOLTICE

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY  A  MĚSTYS CHOLTICE  VYHLAŠUJÍ ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ, KTERÝ BUDE VZHLEDEM   K „OPATŘENÍM MŠMT – 15657/2020-1“ PROBÍHAT TAKTO :

 

Přihlášky a další potřebné tiskopisy si rodiče vytisknou  na webu MŠ (mscholtice.cz). Všechny podklady (přihlášku, povolení a oznámení k zápisu, čestné prohlášení k očkování a kopii rodného listu dítěte) řádně vyplní a doručí do MŠ od 4.5.nejpozději do 14.5 2020 následujícími způsoby :

  1. do datové schránky školy (h9apdzq)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy (po telefonické domluvě : 731 868 018)

Ředitelka přidělí Vašim doručeným podkladům  registrační číslo,  které Vám sdělí e-mailem. Výsledky přijímacího řízení pak budou zveřejněny na vstupních dveřích a webu MŠ nejpozději do konce května.

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ CHOLTIC1