Zápis pro školní rok 2020/2021 – Základní škola Choltice

Zápis pro školní rok 2020/2021 – Základní škola Choltice, okres Pardubice

 

Vzhledem k situaci a doporučení MŠMT bude zápis k základnímu vzdělávání na naší škole probíhat po celý duben, tj. od  1.4. do 30.4.2020.

 

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. přihlášku je možné vyplnit online na Zápis do 1. třídy (od 1.4.2020), poté je třeba dokument vytisknout, podepsat a doručit do školy (poštou nebo do schránky u hlavního vchodu)
  2. stáhnout si z našich stránek formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní lístek, vyplnit, podepsat, doručit poštou nebo do schránky u vchodu
  3. osobní podání (v nutných případech): v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je třeba zařídit, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, žadatelé proto budou do budovy školy vpuštěni jednotlivě.

Zákonný zástupce dítěte je povinen předložit průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu) – občanský průkaz a rodný list dítěte. Prosíme o předchozí objednání na telefonu: 734 579 103.

 

Osobně pouze v těchto dnech:

Čtvrtek 2.4. od 9:00 – 16:00

Pátek 3.4. od 9:00 – 16:00

V jiných termínech pouze po dohodě!

 

  1. do datové schránky školy (9fzpdyy)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!).

 

Žádost o odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dokumenty k odkladu:

Žádost o odklad školní docházky

Doporučující posouzení školského poradenského zařízení

Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Kritéria pro přijetí dětí k povinné školní docházce

Přednostně jsou k povinné školní docházce v naší škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v místním školském obvodu. Vzhledem k dostatečné maximální kapacitě školy není omezený počet žáků, které budeme přijímat do prvního ročníku, a tak budou přijímány i žádosti mimo spádový obvod.

 

 

Iva Sedláčková

Základní škola Choltice, okres Pardubice

 

 

Přílohy:

Desatero MSMT

Opatreni k zapisum do ZS pro skolni rok 2020, MSMT

zadost o odklad 2020-2021

zadost o prijeti ditete k zakladnimu vzdelavani

Zapis pro skolni rok 2020 k s odkazy

zapisni listek zaka