Změna oznamování odstávek el. energie společnosti ČEZ

Vážení spoluobčané,

V souvislosti se zvyšováním kvality komunikace si Vás dovolujeme informovat o úpravě stávajícího způsobu doručování upozornění na plánovaná přerušení dodávek elektřiny, týkající se území Vašeho správního obvodu.

V přechodném období do 30. 4. 2021 probíhá paralelní doručování předmětných upozornění, a to prostřednictvím stávající e-mailové komunikace a současně také nově prostřednictvím datové schránky, jejíž součástí je seznam odstávkou dotčených adres s orientačním mapovým podkladem.

Od 1. 5. 2021 bude doručování upozornění na plánované odstávky elektřiny probíhat výhradně do datových schránek dotčených obcí.

O této změně již byly v předstihu všechny obce na našem distribučním území zpraveny 

Věříme, že výše popsané úpravy budou vnímány jako přínos ve smyslu naplnění společných zájmů při informování občanů.

Děkujeme za spolupráci a přijetí opatření, vedoucích k bezproblémovému zajištění příjmu informací zasílaných provozovatelem distribuční soustavy.

připravili jsme pro Vás brožuru, ve které najdete
důležité informace o změnách v oblasti oznamování
plánovaných odstávek elektrické energie i nové
podpůrné nástroje pro obce.
Koncem roku 2020 jsme spustili informační kampaň
„Léta s letáky končí“ o informování a registraci obyvatel
do bezplatné služby zasílání informací o odstávkách
e-mailem a SMS:

Letak_kampan_obce

 

ČEZ Distribuce