Změna prostoru pro ukládání dřevní hmoty a nový časový řád pro ukládání