Platba poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2024

Platbu lze provádět v daném roce vždy od 1.února do 1. června na OÚ Svojšice

Zároveň obecní úřad Svojšice nabízí všem občanům možnost platby místních poplatků formou peněžního převodu na účet.

Poplatek TKO je stanoven ve výši 800 Kč/osobu.

Poplatek TKO za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je ve výši 800,- Kč.

Poplatek ze psa je 100 Kč/psa, 300Kč za každého dalšího psa stejného majitele (upozorňujeme, že každého nového psa je nutno na OÚ zaregistrovat a případně i odhlásit, aby se předešlo případným přeplatkům či nedoplatkům)

Číslo účtu je 1205440389 / 0800

Jako variabilní symbol uveďte pro případ platby za svoz komunálního odpadu 1340+0+číslo popisné+0+počet osob

Pro majitele rekreačních objektů: uveďte variabilní symbol ve tvaru 1340+0+číslo evidenční+01

Pro případ platby poplatku ze psa potom 1341+0+číslo popisné+0+počet psů

Příklad: tříčlenná domácnost s číslem popisným 85 uvede jako variabilní symbol

134008503

při platbě za jednoho psa bude variabilní symbol u této domácnosti

134108501

při platbě za rekreační objekt č.ev. 58 bude variabilní symbol 134005801

Upozornění – platbu za svoz odpadu a poplatek ze psa nelze poslat najednou, ale je

třeba ji rozdělit jako každou platbu zvlášť z důvodu následné identifikace platby na OÚ

 

Obecní úřad děkuje všem spoluobčanům, kteří třídí odpad, že tak přispívají ke snížení celkového objemu svezeného komunálního odpadu a zároveň také snižují výši celkové platby za jeho likvidaci. I díky nim se tak doposud dařilo držet a nezvyšovat poplatek za svoz komunálního odpadu.

Aby toto snažení nebylo zbytečné, prosíme udržujte pořádek kolem nádob na tříděny odpad a vhazujte vytříděné tam, kam patří, řádně sešlapané či porovnané a pouze do připravených nádob. Pokud se Vámi dovezený odpad do nádob nevejde, je třeba jej dovézt na svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu na jaře či na podzim!!!