Platba TKO a poplatku ze psů v roce 2022

Platbu lze provádět od února 2022 na OÚ Svojšice, nebo zasláním na účet obce Svojšice.

Z důvodu aktuální epidemiologické situace preferuje obecní úřad Svojšice platby místních poplatků formou peněžního převodu na účet.

Poplatek za svoz TKO, který byl ve stejné výši od roku 2016 doposud a Obec Svojšice doplácela na každého občana více než cca 1/3 ceny za svoz odpadu z rozpočtu obce,

se  od 1.1.2022 zvyšuje  na  800,- Kč/osobu

viz odkaz:  Nově schválené obecně závazné vyhlášky obce Svojšice

 

Poplatek TKO za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je ve výši 800,- Kč.

Poplatek ze psa činí 100,- Kč/psa, 300,- Kč za každého dalšího psa stejného držitele

Číslo účtu pro zaslání platby je 1205440389 / 0800

Jako variabilní symbol uveďte pro případ platby za svoz komunálního odpadu 1340+0+číslo popisné+0+počet osob

Pro majitele rekreačních objektů: uveďte variabilní symbol ve tvaru 1340+0+číslo evidenční+01

Pro případ platby poplatku ze psa potom 1341+0+číslo popisné+0+počet psů

Příklad: tříčlenná domácnost s číslem popisným 85 uvede jako variabilní symbol 134008503

při platbě za jednoho psa bude variabilní symbol u této domácnosti 134108501

při platbě za rekreační objekt č.ev. 58 bude variabilní symbol 134005801

Upozornění – platbu za svoz odpadu a poplatek ze psa nelze poslat najednou, ale je

třeba ji rozdělit jako každou platbu zvlášť z důvodu následné identifikace platby na OÚ.