Svoz jedlých olejů v rámci svozu Bioodpadu přímo od domu

Firma SOP Přelouč nabízí svoz jedlých olejů z domácností v rámci svozu odpadů od rodinných domů, tedy SKO, BIOODPADU, případně papíru a plastů od rodinných domů v obci.

Tato služba je nadále poskytována bezplatně v rámci svozu odpadů v obci.

Občané připraví před svozem příslušného odpadu uzavřenou PET lahev s jedlými oleji na víko nádoby (do prohlubně mezi madlem a víkem).

Letáček_jedlé oleje PET_SOP_

Posádka svozového vozu PET lahve posbírá a umístí je do speciální nádoby na vozidle. Olej svezený z obcí bude předán k dalšímu zpracování.