Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, poslední svoz bioodpadu

Dne 1.10.2022 v čase mezi 11:15 a 11:45 proběhne v naší obci svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Odvoz bude zajištěn z parkoviště u Areálu. Každý předá odpad přímo svozové firmě sám za sebe, nevozte odpad na místo dopředu!!!

Více v přiloženém letáku : leták - svoz NO+VO_2022

 

Poslední svoz Bioodpadu :

SVOZ BIOODPADU – ROK 2022:

BIOODPAD 2022

PRVNÍ SVOZ

POSLEDNÍ SVOZ

14.04.2022

24.11.2022