Upozornění firmy SOP a.s. ohledně reklamací poškozených popelnic

Vážení občané,

dlouhodobě se potýkáme s reklamacemi poškozených nádob při svozu odpadů. Většina těchto reklamací
však souvisí s nádobami, které nejsou v našem majetku nebo nakoupené přes naši společnost.
Ke svozu a výsypu se tak dostávají nádoby, které nejsou certifikované pro svoz odpadů a proto k tomuto
účelu nevhodné. V těchto případech nemůžeme nést odpovědnost za škody.
Nákupu nádob naše společnost věnuje velkou pozornost, právě z pohledu kvality materiálů, aby dlouhodobě
dokázaly sloužit účelům svozu odpadů.
S účinností od 1.3.2022 budeme striktně omezovat opravu nádob, které nesplňují parametr:
- majetek společnosti SOP a.s.
- odkup certifikované nádoby od společnosti SOP a.s.
Garance bezplatné opravy nebo výměny je z naší strany 5 let od uvedení do provozu.

V případě potřeby je na každém svozovém vozu uvedeno číslo, na které je možné kontaktovat při poškození svozové nádoby.

SOP a.s.