Upozornění na uzavírku přejezdu v Heřmanově Městci

Upozorňujeme na přechodnou úpravu provozu
na silnici I. třídy č. 17 v rámci stavby
Oprava železničního přejezdu Heřmanův Městec P5043“
.
Značení úplné uzavírky ve dnech 3. 4. 2023, 7:00 hod. Do: 18. 4. 2023, 23:59 hod:
V rámci akce „Oprava železničního přejezdu Heřmanův Městec P5043“, dojde k úplné uzavírce prostoru železničního
přejezdu na silnici I. třídy č. 17, na p. p. č. 2247/25 k. ú. Heřmanův Městec. Železniční přejezd má označení P5043.
Termín úplné uzavírky:
3. 4. 2023, 7:00 hod. Do: 18. 4. 2023, 23:59 hod

Dle vyjádření Krajského úřadu by objízdné trasy neměli mít vliv na autobusové spoje projíždějící obcí Svojšice.

Objízdné trasy jsou však platné i pro osobní vozidla.

Více zde: Uzavírka přejezdu HM

a situační plánek objízdných tras: 423a