2019

Logo Datum Text Soubor
11/12/2019 Střednědobý výhled na rok 2021-2025
28/11/2019 Rozpočet SOP na rok 2020 + výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
13/11/2019 Obecně závazná vyhláška obce Svojšice č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Svojšice
13/11/2019 Obecně závazná vyhláška obce Svojšice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
26/10/2019 Návrh rozpočtu obce Svojšice na rok 2020
08/10/2019 Záměr odprodat majetek ve vlastnictví obce Svojšice -pozemek p.č. 107/31 v k.ú Svojšice
19/09/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na komunikaci III. třídy v obci Svojšice
05/09/2019 Záměr prodeje obecního majetku - pozemek p.č. 203/39
21/08/2019 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Pardubickém kraji-viz. příloha
26/06/2019 Svazek obcí Přeloučska - Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019 Svazku obcí Přeloučska
26/06/2019 Svazek obcí Přeloučska - Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2018
19/06/2019 Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení územního plánování-oznámení o vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje PK
27/05/2019 Výsledky voleb do EP 2019
21/05/2019 Svazek obcí Přeloučska - Závěrečný účet za rok 2018, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
21/05/2019 Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2018. Je tvořen dvěma dokumenty – vlastním závěrečným účtem a zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření.
04/05/2019 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019
24/04/2019 Informace politickým stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do EP
24/04/2019 Oznámení o svolání I. zasedání volební komise pro volby do EP
23/04/2019 Finanční úřad- zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2019
11/04/2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
11/04/2019 Nařízení státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu
03/04/2019 Informace politickým stranám-volby do EP 2019
03/04/2019 Jmenování zapisovatele -volby do EP 2019
13/03/2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do EP
24/01/2019 Záměr dlouhodobého pronájmu obecní hospůdky v Areálu
16/01/2019 Záměr odprodání majetku ve vlastnictví obce
31/12/2018 Informaci o zveřejnění schváleného rozpočtu SOP na rok 2019
31/12/2018 Informaci o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SOP na roky 2019 – 2023