2021

Logo Datum Text Soubor
21/12/2021 Schválený rozpočet obce Svojšice na rok 2022
26/11/2021 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. listopadu 2021 č. 1084 k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky
25/11/2021 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky
17/11/2021 Návrh rozpočtu Obce Svojšice na rok 2022 členěný na paragrafy
15/11/2021 Svazek obcí Přeloučska- zveřejnění dokumentů v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb.
04/11/2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku ze psů
06/10/2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
06/10/2021 Obecně závazná vyhláška obce Svojšice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
06/10/2021 STŘEDNĚDOBÝ PROGRAM OBNOVY VENKOVA NA ROK 2022- 2024- SVOJŠICE
01/10/2021 SO PŽH - Návrh rozpočtu SO PŽH na rok 2022
16/09/2021 Oznámení o době a místu konání voleb do PS Parlamentu ČR dne 8. a 9. října 2021 v obci Svojšice
14/09/2021 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
06/09/2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise okrsku č. 1 obce Svojšice
23/08/2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
20/07/2021 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků - volby 8.-9.10. 2021 Parlament , Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby 8. - 9. 10.2021 Parlament
12/07/2021 1. Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2020 2. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2021 Svazku obcí Přeloučska na rok 2021
02/06/2021 Záměr odprodat majetek ve vlastnictví obce Svojšice - pp.č 203-40
27/05/2021 Obec Svojšice - závěrečný účet za rok 2020
29/04/2021 SO PŽH - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020 SO PŽH
20/04/2021 Finanční úřad-veřejná vyhláška_daň z nemovitostí na rok 2021
31/03/2021 Účetní uzávěrka za rok 2020
31/03/2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020
17/03/2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
16/03/2021 Zápis pro školní rok 2021/2022 – Základní škola Choltice, okres Pardubice
10/03/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Svojšice
27/02/2021 Formuláře ke krizovému opatření k omezení pohybu platnému od 1.3.2021
27/02/2021 Usnesení vlády o přijetí krizových opatření
16/02/2021 OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
15/02/2021 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření
29/01/2021 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2021 č. 78 o přijetí krizového opatření
27/01/2021 Určení termínů sčítání zvěře v roce 2021
06/01/2021 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2021