2022-změny rozpočtu a účetnictví

Logo Datum Text Soubor
28/02/2022 rozpočtové opatření č. 1
15/03/2022 rozpočtové opatření č. 2