2022

Logo Datum Text Soubor
28/12/2022 Informace o umístění volebního stanoviště a o telefonním čísle ve smyslu zák. č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
27/12/2022 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Svojšice
20/12/2022 Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 v obci Svojšice
20/12/2022 Schválený rozpočet 2023
17/12/2022 VAK Pardubice- Cena vodného a stočného od 1.1.2023
16/12/2022 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v obci Svojšice pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023)
29/11/2022 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Svojšice
24/11/2022 Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2021 v obci Svojšice
22/11/2022 Stanovení počtu a sídla volebních okrsků v obci Svojšice pro volbu prezidenta republiky
15/11/2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 v členění na paragrafy
14/11/2022 Ministerstvo zemědělství-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
14/11/2022 Svazku obcí Podhůří Železných hor-návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 – 2026
12/11/2022 Záměr pronájmu obecního majetku- obecní prodejna
12/11/2022 Záměr prodeje obecního majetku-pozemky p.č. 243/25,p.č. 243/24,p.č. 243/23
12/11/2022 Záměr prodeje obecního majetku-pozemek p.č. 200/4
24/10/2022 Oznámení o konání zasedání obecního zastupitelstva obce Svojšice
07/10/2022 Svolání ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Svojšice
01/10/2022 Výsledky voleb do 2. kola Senátu PČR
24/09/2022 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Svojšice a 1. kola Senátu PČR
29/08/2022 Obecní úřad Svojšice- Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Svojšice a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
29/08/2022 Obecní úřad Svojšice- svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce a volby do 1/3senátu PČR
19/08/2022 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - opatření obecné povahy
19/08/2022 ÚZSVM- Informace pro veřejnost- seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
15/08/2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. I/17, III/32211, III/32212, III/32213, III/32214, III/34210, III/34213
24/07/2022 Stanovení minimálního počtu členů OVK
24/07/2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
22/07/2022 Schválený závěrečný účet za rok 2021
22/07/2022 Krajský úřad Pardubického kraje- Veřejná vyhláška, výzva-návrh opatření obecné povahy-odchylný postup při usmrcování kormorána velkého
12/07/2022 Svazek obcí Přeloučska-Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu
15/06/2022 Veřejnoprávní smlouva - obecní prodejna
31/05/2022 Stanovení počtu zastupitelů v obci Svojšice pro volební období 2022-2026
18/05/2022 SOP - návrh závěrečného účtu za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
17/05/2022 Informace k volbám do zastupitelstva obce
22/04/2022 Finanční úřad pro Pardubický kraj - veřejná vyhláška
12/04/2022 Návrh závěrečného účtu 2021
12/04/2022 Účetní závěrka za rok 2021
05/04/2022 Zápis dětí do MŠ Choltice
31/03/2022 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2022 č. 207 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích
03/03/2022 vyhlášení nouzového stavu
23/02/2022 nařízení veterinární správy
02/02/2022 Svazek obcí Podhůří Železných hor- Návrh závěrečného účtu za rok 2021
28/01/2022 Ministerstvo zemědělství-Oznámení o vydání opatření obecné povahy
24/01/2022 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj - Nařízení k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji
06/01/2022 SOP informace o zveřejnění schválených dokumentů