2023

Logo Datum Text Soubor
29/12/2023 Informaci o zveřejnění schváleného rozpočtu 2024 a SDV SO PŽH
20/12/2023 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
04/12/2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
27/11/2023 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOP k 31.10.2023
27/11/2023 Návrh rozpočtu SOP na rok 2024
08/11/2023 Veřejná vyhláška-návrh na opatření obecní povahy
07/11/2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
06/11/2023 Návrh rozpočtu svazku obcí Podhůří železných hor na rok 2024
01/11/2023 Veřejná vyhláška -návrh opatření obecné povahy-místní úprava provozu
12/10/2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků v katastru nemovitostí s odkazem www.uzsvm.cz/niv
12/10/2023 Upozornění ČEZ distribuce na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
12/09/2023 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Svojšice
05/09/2023 Požární řád obce Svojšice
08/08/2023 Oznámení o místě a času konání slavnostních obřadů v obci Svojšice
01/08/2023 Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva obce Svojšice
24/07/2023 Záměr prodeje pozemku p.č. 177/4
22/07/2023 Záměr prodeje techniky na údržbu obce
25/07/2023 Zápis a usnesení z 35. valné hromady SOP
13/06/2023 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Svojšice
01/06/2023 Závěrečný účet SOP za rok 2022
11/05/2023 Schválený závěrečný účet za rok 2022
24/04/2023 Finanční úřad pro Pardubický kraj- zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu-daň z nemovitých věcí za rok 2023
18/04/2023 Účetní závěrka za rok 2022
18/04/2023 Návrh závěrečného účtu za rok 2022
14/04/2023 Přechodná úprava provozu na silnici I. třídy č. 17 v rámci stavby „I/17 Bukovina – Heřmanův Městec, OŽK“ ve dnech 19. 4. 2023 – 30. 6. 2023
12/04/2023 Finanční úřad pro pardubický kraj-V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
29/03/2023 Svazek obcí Podhůří Železných-Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
02/03/2023 Informace o konání OZ
01/03/2023 ÚZSVM- Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
26/01/2023 Úřad práce - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
31/01/2023 Informace o konání OZ
28/01/2023 Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1 Svojšice
17/01/2023 Informace o době a místě konání druhého kola volby prezidenta ČR
17/01/2023 Informace o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky -II.kolo v roce 2023
14/01/2023 Předběžné výsledky voleb v obci Svojšice