Výzva obce k omezení zábavní pyrotechniky na závěr roku 2023