Akce

SVOJŠICKÁ POUŤ

SVOJŠICKÁ POUŤ

Hospůdka v areálu za přispění obce Svojšice pořádá tento víkend Svojšickou pouť.

Začátek tento čtvrtek a pátek vždy od 15 hodin, v pátek od 20 hodin  zábava

V sobotu 18.7. od 9 hodin do 16 hodin

V neděli 19.7 od 10 hodin

Jednorázové vstupné na celý víkend 50,-Kč, v ceně vstupného jsou zahrnuty dotované atrakce za snížené ceny. Občané Svojšic mají vstup na pouť zdarma.

Svojšický 5boj

Svojšický 5boj

SPORT-KLUB Svojšice a OBEC Svojšice pořádají již 13tý ročník klání tříčlenných družstev v 5ti disciplínách:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svojšický Pětiboj 2020

Poděkování

Vážení spoluobčané,

 za měsíce březen a duben se v důsledku epidemie koronaviru běžný život v naší obci změnil. A nejen v naší obci. Celý svět bojuje s následky pandemie doposud a tento boj stále není u konce.

Nařízená opatření se již pomalu rozvolňují a my se budeme moci pomalu vracet k běžným životům.

Je tomu tak především díky obětavé práci zdravotníků, záchranářů a mnoha lidí v celé republice v takzvané „první linii“, za což jim patří naše velké díky!!!

Ale nejen jim, poděkování si zaslouží každý, kdo se jakýmkoliv způsobem přičinil ke zmírnění následků a v boji s epidemií. Jsou mezi nimi i dobrovolníci, kteří když bylo nejvíce potřeba, neváhali a obětovali svůj čas a aktivně pomáhali a pomáhají těm, kteří to potřebují.

Nemáme sice stále vyhráno, ale dovolte nám, abychom právě dnes ve svátek nazvaný „Den vítězství (osvobození)“ poděkovali i dobrovolníkům tady u nás v obci Svojšice. Věříme, že díky právě takovýmto lidem společně s výše zmiňovanými, budeme doufejme již brzy slavit i vítězství nad epidemií koronaviru.

Velké poděkování od nás všech si zaslouží především paní Hana Hanzlová, Libuše Lachmanová a Ilona Linhartová za jejich usilovnou práci, kdy byli schopny prakticky ze dne na den ušít roušky pro každého z nás. Dále všichni dobrovolní hasiči Svojšice, kteří se postarali o distribuci těchto roušek a následně i dopravu a rozvoz dezinfekce ze skladu společnosti Čepro a.s. až do našich domácností. Poděkování patří také místnímu obchodu a paní Lucii Veverkové za možnost roznosu nákupu seniorům a distribuce zbylých roušek mezi nás a ještě jednou paní Iloně Linhartové za obstarání nákupu léků potřebným. Díky také všem ostatním, kteří nám pomohli a aktivně se zapojili při shánění a distribuci všeho potřebného…. (například pan Jiří Mařan, Pavlína Chudomská, a další.)

Ale děkujeme také Vám všem za rozumný přístup k vyhlášeným opatřením a jejich dodržování. Stále ještě není této pandemie konec, ale věříme, že přijde brzy a budeme se tak moci vrátit k běžnému životu tak jak jsme byli zvyklí.

Přejme si a snažme se, abychom si i do budoucna zachovali zdravý rozum, toleranci, porozumění, ohleduplnost a především dobré mezilidské vztahy nejen u nás v obci.

 Přejeme hlavně pevné zdraví Vám i všem Vašim blízkým

 DĚKUJEME …

 za Obec Svojšice a zastupitele                                                                                                      Ve Svojšicích dne 8.5.2020

Ing. Petr Jošt      a       Miroslav Lachman

  starosta                         místostarosta

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

AKTUALIZOVÁNO:

SHRNUTÍ A ODKAZY AKTUÁLNÍCH NAŘÍZENÍ A PŘIJATÝCH OPATŘENÍ: INFO_web_24._03_2020

 

Znění usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření:

Od 30.4.2020 – sb080-20-AK , sb081-20-AK

OD 28.4.2020 – sb073-20 , sb074-20 , sb075-20, sb076-20-AK

Od 24.2.2020 – sb069-20 , sb070-20-AK , sb072-20-AK

Od 15. dubna  –  sb062-20-AK

Od 14 dubna  –  sb059-20-AK

Od 10. dubna – sb057-20-AKsb058-20-AK

Od 7 dubna – Mimořádná opatření MZDR : 

6.4.2020 MZDR 15190-2020-4 MO-omezeni-pohybu-osob-s-vyjimkami

6.4.2020 MZDR 15190-2020-3 MO-maloobchodni-prodej-a-prodej-sluzeb-v-provozovnach-1

6.4.2020 MZDR 15190-2020-2 MO Ukonceni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-30.-3.-2020-ke-kontaktnim-mistum-verejne-spravy-Czech-POINT

6.4.2020 MZDR 15190-2020-1 MO Zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-6.-3.-2020-k-prodeji-OOP-tridy-FFP3

Od 6. dubna – Sbírka zákonů-sb056-20-AK

Od 30 března – Sbírka zákonů

Od 27 března – Sbírka zákonů

Od 26 března – Mimořádné opatření – dávky vyplácené ÚP

Od 24.3.2020 – Mimořádné opatření – prodloužení doby zákazu volného pohybu a další

OD 20.3.2020 – Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory

Od 16.3.2020 – Doporučení seniorům nevycházet, zařízení sociálních služeb,…

!!! Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky a další !!!

o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

UV 203-2020

UV 204-2020

UV 205-2020

UV 207-2020

UV 208-2020

UV 209-2020

sb033-20-AK

Nabídka zajištění nákupu potravin a léků

      Nabídka zajištění nákupu potravin a léků

 

Obecní úřad Svojšice ve spolupráci s místní prodejnou potravin nabízí vzhledem ke stávající situaci a přijatých opatření k šíření nákazy Koronaviru, kdy je po dobu trvání nouzového stavu doporučeno osobám starším 70 let nevycházet, možnost zajištění všem seniorům dodání nákupu potravin a léků do domácnosti.

 

V případě potřeby a zájmu volejte:

Pro objednání nákupu potravin:                      607 011 510 pí Veverková

Pro zajištění vyzvednutí a nákupu léků:        728 986 699 pí Linhartová

 

NOUZOVÝ STAV V ČR

Vláda České republiky s účinností od 12. března 2020 od 14 hodin přistoupila k vyhlášení nouzového stavu. Jedná se jednoznačně o mimořádné a potřebné opatření, jehož cílem je maximalizovat ochranu veřejného zdraví a především usnadnit zásobování obyvatelstva ochrannými pomůckami a dezinfekcí.

Jedná se také o zjednodušení všech procesů uvnitř státu. Tento pojem může sám o sobě vytvářet v lidech různé představy, avšak jde především o urychlení krizového řízení na všech úrovních státu. Vláda nyní může přijímat opatření s ukládáním povinností pro právnické, ale i fyzické osoby.

Osobně bychom chtěli apelovat na všechny občany nejen Pardubického kraje, aby dodržovali základní hygienické zásady a snažili se být maximálně zodpovědní ke svému okolí.

V tuto chvíli není důvod k panice, ale je důležité, abychom všichni vnímali, že toto opatření je potřebné pro ochranu zdraví nás všech.

Více zde:

NOUZOVÝ STAV 12.03.2020

DNY ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU

Pozvánka na XII. ročník pravidelné akce DNY ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU na podporu aktivit nejen v oblasti udržitelného cestovního ruchu pro sezónu 2020 u příležitosti 15. výročí založení Železnohorského regionu:

Pozvánka Dny ŽR 2020