2019 – Změny rozpočtu a účetnictví

Logo Datum Text Soubor
16/07/2019 Rozpočtové opatření č. 5
18/06/2019 Rozpočtové opatření č. 4
30/04/2019 Rozpočtové opatření č. 3
24/04/2019 Účetní uzávěrka za rok 2018 včetně příloh
24/04/2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 včetně přílohy č. 1
04/04/2019 Rozpočtové opatření č. 2
11/03/2019 Rozpočtové opatření č. 1