Úřední deska

Nejnovější dokumenty

Logo Datum Text Soubor
10/08/2020 Jmenování zapisovatele -volby 2.a3.října 2020
10/08/2020 Informace volebním stranám - volební okrsek Svojšice-volby 2.a3.října 2020
10/07/2020 Město Přelouč - Sdělení o možnosti protokolárně převzít LHO - veřejná vyhláška
05/07/2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
25/06/2020 Svazek obcí Přeloučska-informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2019

Všechny dokumenty

Archiv