Úřední deska

Nejnovější dokumenty

Logo Datum Text Soubor
28/11/2019 Rozpočet SOP na rok 2020 + výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
13/11/2019 Obecně závazná vyhláška obce Svojšice č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Svojšice
13/11/2019 Obecně závazná vyhláška obce Svojšice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
26/10/2019 Návrh rozpočtu obce Svojšice na rok 2020
08/10/2019 Záměr odprodat majetek ve vlastnictví obce Svojšice -pozemek p.č. 107/31 v k.ú Svojšice

Všechny dokumenty

Archiv