Úřední deska

Nejnovější dokumenty

Logo Datum Text Soubor
08/10/2019 Záměr odprodat majetek ve vlastnictví obce Svojšice -pozemek p.č. 107/31 v k.ú Svojšice
19/09/2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na komunikaci III. třídy v obci Svojšice
05/09/2019 Záměr prodeje obecního majetku - pozemek p.č. 203/39
21/08/2019 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Pardubickém kraji-viz. příloha
26/06/2019 Svazek obcí Přeloučska - Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019 Svazku obcí Přeloučska

Všechny dokumenty

Archiv