2019

Logo Datum Text Soubor
03/04/2019 Informace politickým stranám-volby do EP 2019
03/04/2019 Jmenování zapisovatele -volby do EP 2019
13/03/2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do EP
24/01/2019 Záměr dlouhodobého pronájmu obecní hospůdky v Areálu
16/01/2019 Záměr odprodání majetku ve vlastnictví obce
31/12/2018 Informaci o zveřejnění schváleného rozpočtu SOP na rok 2019
31/12/2018 Informaci o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SOP na roky 2019 – 2023