2021 – Změny rozpočtu a účetnictví

Logo Datum Text Soubor
19/03/2021 Rozpočtové opatření č. 1
14/01/2021 Schválený rozpočet roku 2021 včetně plnění za předcházející rok