Mobilní svoz nadměrného a velkoobjemového odpadu, ukončení svozu bioodpadu

 V SOBOTU dne 18.11.2023 v čase 11:15-11:45 hod. proběhne mobilní svoz nadměrného a velkoobjemového odpadu na parkovišti u Areálu.

Odpad bude přebrán pouze osobně na místě od původce, nevozte jej na místo předem!!!

 

Poslední svoz bioodpadu proběhne dne 23.11.2023