Složení zastupitelstva obce Svojšice po volbách do zastupitelstva obce 2022

Složení zastupitelstva obce Svojšice po volbách do zastupitelstva obce 2022

       

Starostka obce                           Ing. Simona Kotašková

Místostarosta obce                     Miroslav Lachman

 

Kontrolní výbor                           Markéta Křížová

Finanční výbor                            Ilona Linhartová

Stavební výbor                           Pavel Suchánek

Kulturní výbor                             Radek Loužil

  Pořádkový výbor a rozvoj obce    Michal Málek