2018

Logo Datum Text Soubor
03/12/2018 VaK Přelouč – Cena vodného a stočného pro rok 2019
03/12/2018 Obec Svojšice – výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „SVOJŠICE, ZŘÍCENINA TVRZE – KONZERVACE STAVBY“
03/12/2018 SOP Přeloučska – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Střednědobý výhled 2019-2023, rozpočet na r. 2019