2020

Logo Datum Text Soubor
15/12/2020 PROGRAM OBNOVY VENKOVA NA ROK 2021 obce Svojšice
15/12/2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o změně krizových opatření
01/12/2020 VaK Pardubice : změna cen vodného a stočného od 1. ledna 2021
30/11/2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizových opatření
25/11/2020 Návrh rozpočtu Obce Svojšice na rok 2021 členěný na paragrafy
24/11/2020 Návrh rozpočtu SOP na rok 2021 + Výkaz o plnění rozpočtu SOP k 31.10.2020
17/11/2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizových opatření
09/11/2020 NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR NA ROK 2021
19/10/2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizových opatření
16/10/2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizových opatření
13/10/2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizových opatření
08/10/2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizových opatření
01/10/2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 3 -2020
30/09/2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizového opatření
22/09/2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1a 2 -2020
18/09/2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví - ČEZ
14/09/2020 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
10/09/2020 Informace o místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
10/09/2020 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí Obce Svojšice k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
03/09/2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
28/08/2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání AKTUALIZACE Č. 3 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE
21/08/2020 Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu_Svojšice
10/08/2020 Jmenování zapisovatele -volby 2.a3.října 2020
10/08/2020 Informace volebním stranám - volební okrsek Svojšice-volby 2.a3.října 2020
10/07/2020 Město Přelouč - Sdělení o možnosti protokolárně převzít LHO - veřejná vyhláška
05/07/2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
25/06/2020 Svazek obcí Přeloučska-informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2019
15/06/2020 Svazek obcí Přeloučska- návrh závěrečného účtu za rok 2019 včetně příloh
04/06/2020 Závěrečný účet za rok 2019
27/05/2020 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY-Ukončení mimořádných veterinárních opatření
25/05/2020 Návrh závěrečného účtu SO PŽH 2019
07/05/2020 Záměr prodeje majetku ve vlastnictví obce
24/04/2020 Sbírka zákonů
24/04/2020 Sbírka zákonů
24/04/2020 Finanční úřad- veřejná vyhláška
15/04/2020 Účetní uzávěrka 2019
15/04/2020 Návrh závěrečného účtu Obce Svojšice za rok 2019
15/04/2020 Usnesení vlády
14/04/2020 Sbírka zákonů
10/04/2020 Sbírka zákonů
07/04/2020 Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví
06/04/2020 Sbírka zákonů
31/03/2020 Sbírka zákonů
27/03/2020 Sbírka zákonů
26/03/2020 Mimořádné opatření - dávky vyplácené ÚP
24/03/2020 Mimořádné opatření - prodloužení doby zákazu volného pohybu a další
23/03/2020 Nařízení vlády-přerušení přechodu na DVB-T2
20/03/2020 Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory
18/03/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření- zákaz vycházení bez ochrany dýchacích cest
18/03/2020 Opatření hejtmana Pardubického kraje- školy
18/03/2020 Opatření hejtmana Pardubického kraje
17/03/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření
16/03/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření
14/03/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření
12/03/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření
12/03/2020 Vyhlášení nouzového stavu v ČR
09/03/2020 Základní škola Choltice vyhlašuje zápis do 1. třídy
03/03/2020 Veřejnoprávní smlouva č. 2/2020 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Svojšice
03/01/2020 Schválený rozpočet obce Svojšice na rok 2020
28/01/2020 Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020