2024

Logo Datum Text Soubor
10/07/2024 Informace o minimálním počtu členů okrskové volení komise pro volby do zastupitelstev krajů
18/06/2024 Závěrečný účet za rok 202 3
31/05/2024 Návrh závěrečného účtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 Svazku obcí PHŽ
31/05/2024 Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Přeloučska za rok 2023
21/05/2024 Oznámení o konání zastupitelstva
21/05/2024 ZÁMĚR KRAJE Budoucí bezúplatný převod pozemku označeného jako p. p. č. 284 trvalý travní porost o výměře 322 m2 v katastru obce Svojšice
07/05/2024 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do Evropského parlamentu
02/05/2024 účetní závěrka za rok 2023
02/05/2024 návrh na závěrečný účet 2023
26/04/2024 Veřejná vyhláška finančního úřadu pro Pardubický kraj
23/04/2024 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
09/04/2024 Pozvánka na zastupitelstvo
01/04/2024 Záměr přenechání pozemku k užívání
26/03/2024 Obec Svojšice -informace občanům o vytříděných odpadech za rok 2023
26/03/2024 Záměr prodeje pozemku
Veřejná vyhláška Zpráva o uplatňování územního plánu obce Svojšice