2020

Logo Datum Text Soubor
05/07/2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
25/06/2020 Svazek obcí Přeloučska-informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2019
15/06/2020 Svazek obcí Přeloučska- návrh závěrečného účtu za rok 2019 včetně příloh
27/05/2020 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY-Ukončení mimořádných veterinárních opatření
25/05/2020 Návrh závěrečného účtu SO PŽH 2019
07/05/2020 Záměr prodeje majetku ve vlastnictví obce
24/04/2020 Sbírka zákonů
24/04/2020 Sbírka zákonů
24/04/2020 Finanční úřad- veřejná vyhláška
15/04/2020 Účetní uzávěrka 2019
15/04/2020 Návrh závěrečného účtu Obce Svojšice za rok 2019
15/04/2020 Usnesení vlády
14/04/2020 Sbírka zákonů
10/04/2020 Sbírka zákonů
07/04/2020 Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví
06/04/2020 Sbírka zákonů
31/03/2020 Sbírka zákonů
27/03/2020 Sbírka zákonů
26/03/2020 Mimořádné opatření - dávky vyplácené ÚP
24/03/2020 Mimořádné opatření - prodloužení doby zákazu volného pohybu a další
23/03/2020 Nařízení vlády-přerušení přechodu na DVB-T2
20/03/2020 Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory
18/03/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření- zákaz vycházení bez ochrany dýchacích cest
18/03/2020 Opatření hejtmana Pardubického kraje- školy
18/03/2020 Opatření hejtmana Pardubického kraje
17/03/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření
16/03/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření
14/03/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření
12/03/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření
12/03/2020 Vyhlášení nouzového stavu v ČR
09/03/2020 Základní škola Choltice vyhlašuje zápis do 1. třídy
03/01/2020 Schválený rozpočet obce Svojšice na rok 2020
28/01/2020 Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020