Zápis dětí do MŠ Choltice na školní rok 2024/2025

Ředitelka MŠ a Městys Choltice vyhlašují zápis dětí do MŠ

Přihlášky si mohou rodiče osobně vyzvednout přímo v mateřské škole, ve dnech 2.-3.května 2024, v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Vyplněné přihlášky, potvrzené dětským lékařem a kopii rodného listu dítěte přinesou rodiče zpět do mateřské školy, nejpozději do 13. května 2024.

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2024

Platbu lze provádět v daném roce vždy od 1.února do 1. června na OÚ Svojšice

Zároveň obecní úřad Svojšice nabízí všem občanům možnost platby místních poplatků formou peněžního převodu na účet.

Poplatek TKO je stanoven ve výši 800 Kč/osobu.

Poplatek TKO za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je ve výši 800,- Kč.

Poplatek ze psa je 100 Kč/psa, 300Kč za každého dalšího psa stejného majitele (upozorňujeme, že každého nového psa je nutno na OÚ zaregistrovat a případně i odhlásit, aby se předešlo případným přeplatkům či nedoplatkům)

Číslo účtu je 1205440389 / 0800

Jako variabilní symbol uveďte pro případ platby za svoz komunálního odpadu 1340+0+číslo popisné+0+počet osob

Pro majitele rekreačních objektů: uveďte variabilní symbol ve tvaru 1340+0+číslo evidenční+01

Pro případ platby poplatku ze psa potom 1341+0+číslo popisné+0+počet psů

Příklad: tříčlenná domácnost s číslem popisným 85 uvede jako variabilní symbol

134008503

při platbě za jednoho psa bude variabilní symbol u této domácnosti

134108501

při platbě za rekreační objekt č.ev. 58 bude variabilní symbol 134005801

Upozornění – platbu za svoz odpadu a poplatek ze psa nelze poslat najednou, ale je

třeba ji rozdělit jako každou platbu zvlášť z důvodu následné identifikace platby na OÚ

 

Obecní úřad děkuje všem spoluobčanům, kteří třídí odpad, že tak přispívají ke snížení celkového objemu svezeného komunálního odpadu a zároveň také snižují výši celkové platby za jeho likvidaci. I díky nim se tak doposud dařilo držet a nezvyšovat poplatek za svoz komunálního odpadu.

Aby toto snažení nebylo zbytečné, prosíme udržujte pořádek kolem nádob na tříděny odpad a vhazujte vytříděné tam, kam patří, řádně sešlapané či porovnané a pouze do připravených nádob. Pokud se Vámi dovezený odpad do nádob nevejde, je třeba jej dovézt na svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu na jaře či na podzim!!!

 

Termíny svozu bioodpadu, velkoobjemového a nebezpečného odpadu v roce 2024

V roce 2024 bude bioodpad svážen v tomto časovém rozmezí:

rok 2024

               
                 

OBEC

SVOZ BIO

 

SVOZ SKO

 

začátek svozu BIO

 

konec svozu BIO

 

 

 

 

 

 

 

týden

týden

                 

Svojšice

lichý čtvrtek

 

sudý čtvrtek

 

11.04.2024

15.

21.11.2024

47.

 

JARNÍ a PODZIMNÍ mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:

Jarní svoz

18.05.2024

Svojšice

11:45 – 12:15

parkoviště u letního areálu

Podzimní svoz

26.10.2024

Svojšice

11:15 – 11:45

parkoviště u letního areálu