Zápis dětí do MŠ Choltice na školní rok 2024/2025

Ředitelka MŠ a Městys Choltice vyhlašují zápis dětí do MŠ

Přihlášky si mohou rodiče osobně vyzvednout přímo v mateřské škole, ve dnech 2.-3.května 2024, v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Vyplněné přihlášky, potvrzené dětským lékařem a kopii rodného listu dítěte přinesou rodiče zpět do mateřské školy, nejpozději do 13. května 2024.

Termíny svozu bioodpadu, velkoobjemového a nebezpečného odpadu v roce 2024

V roce 2024 bude bioodpad svážen v tomto časovém rozmezí:

rok 2024

               
                 

OBEC

SVOZ BIO

 

SVOZ SKO

 

začátek svozu BIO

 

konec svozu BIO

 

 

 

 

 

 

 

týden

týden

                 

Svojšice

lichý čtvrtek

 

sudý čtvrtek

 

11.04.2024

15.

21.11.2024

47.

 

JARNÍ a PODZIMNÍ mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:

Jarní svoz

18.05.2024

Svojšice

11:45 – 12:15

parkoviště u letního areálu

Podzimní svoz

26.10.2024

Svojšice

11:15 – 11:45

parkoviště u letního areálu

Upozornění na odstávku el. energie

 ČEZ Distribuce upozorňuje,

že dne 23. 1. 2024 od 7:30 do 15:30 hodin proběhne odstávka dodávky el. energie

Plánovaná odstávka se dotkne celé obce Svojšice

viz. leták zde: Upozornění na odstávku el. energie

 

UPOZORNĚNÍ Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.