Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a termíny svozu bioodpadu v roce 2023

Vážení občané,                                      

dne 27.5.2023 od 11:15 do 11:45 hod. proběhne u Areálu Svojšice mobilní sběr odpadu, který zajišťuje firma SOP a.s.

 

Upozorňujeme, že odpad je nutné předat přímo svozové firmě na místě osobně, nevozte jej tedy předem!!!

Nebezpečný odpad:                pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, monočlánky, léky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry 

Dřevo:                                     dřevěné skříně, dřevěný nábytek, dřevěné rámy oken (bez skel), dřevotřískový nábytek (zbytky kování, spojovací materiály, pryž nebo těsnění nejsou na závadu) 

Velkoobjemový odpad:           matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, nábytek obsahující čalounění nebo zabudované matrace, lyže, umyvadla, WC mísy, zrcadla. 

Kovy:                                      kovové odpady 

Zpětný odběr:                          kompletní elektro zařízení, televize, počítače, monitory, zářivky, ledničky, osvětlení.

                  

NEVOZTE DO SBĚRU !!!          Stavební suť, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit, odpad s azbestem a stavební

                                               izolační polystyren (expandovaný a extrudovaný polystyren).

 

Upozorňujeme, že odpad je nutné předat přímo svozové firmě na místě osobně, nevozte jej tedy předem!!!

 

Leták zde: leták – svoz NO+VO_2023

 SVOZ BIOODPADU – ROK 2023:

BIOODPAD 2023

PRVNÍ SVOZ

POSLEDNÍ SVOZ

13.4.2023

23.11.2023

Zápis dětí do MŠ Choltice na školní rok 2023/2024

Ředitelka MŠ a Městys Choltice vyhlašují zápis dětí do mateřské školy.

Přihlášky si mohou rodiče OSOBNĚ vyzvednout v MŠ ve dnech 2.-3. května 2023 v době od 7:00 – 15:00 hodin.

Vyplněné přihlášky, potvrzené dětským lékařem a kopii rodného listu dítěte přinesou rodiče zpět do mateřské školy, nejpozději do 12.května 2023.

Upozornění na uzavírku přejezdu v Heřmanově Městci

Upozorňujeme na přechodnou úpravu provozu
na silnici I. třídy č. 17 v rámci stavby
Oprava železničního přejezdu Heřmanův Městec P5043“
.
Značení úplné uzavírky ve dnech 3. 4. 2023, 7:00 hod. Do: 18. 4. 2023, 23:59 hod:
V rámci akce „Oprava železničního přejezdu Heřmanův Městec P5043“, dojde k úplné uzavírce prostoru železničního
přejezdu na silnici I. třídy č. 17, na p. p. č. 2247/25 k. ú. Heřmanův Městec. Železniční přejezd má označení P5043.
Termín úplné uzavírky:
3. 4. 2023, 7:00 hod. Do: 18. 4. 2023, 23:59 hod

Dle vyjádření Krajského úřadu by objízdné trasy neměli mít vliv na autobusové spoje projíždějící obcí Svojšice.

Objízdné trasy jsou však platné i pro osobní vozidla.

Více zde: Uzavírka přejezdu HM

a situační plánek objízdných tras: 423a

Mimořádná veterinární opatření- nařízení Státní veterinární správy-aviární_influenza

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – tak zvané „ptačí chřipky“) na území České republiky:

Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy

1) zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbež uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována; není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v co nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky,

2) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky,

3) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež,

4) nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem volně žijících ptáků.

Mimořádná veterinární opatření- nařízení Státní veterinární správy: Mimoradna_veterinarni_opatreni_-_narizeni_SVS_-_aviarni_influenza