Omezení úředních hodin OÚ Svojšice

Obecní úřad Svojšice upozorňuje, že

ve dnech 13.12. a 27.12.2022

bude úřad z technických důvodů uzavřen.

Dále upozorňujeme, že platby přes pokladnu bude možné provádět nejdéle do 20.12.2022.

Děkujeme za pochopení

Datové schránky od 1.1.2023

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz a v těchto letácích:

IDENTITA OBČANA            

MVCR_Datovka_letak (1)

Záměr pronájmu obecní prodejny potravin

OBEC S V O J Š I C E
__________________________________________________
Oznámení o pronájmu
Zastupitelstvo obce Svojšice v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pronajmout
Svojšický obchod č. p. 80, 533 62 Svojšice za účelem provozování obchodu s potravinami a se smíšeným zbožím,
jehož součástí jsou nebytové prostory:
 Prodejna s vybavením (regály, 3x chladící pulty, 3x chladnička, el. váha, kráječ na uzeniny, prodejní pult, registrační pokladna)
 Sklad
 Sociální zařízení pro zaměstnance
 Úklidová místnost
 Chodba
 Výměra objektu 152 m2
Bližší informace o záměru pronájmu výše uvedených prostorů možno získat na tel.: 777171528 nebo přímo v kanceláři OÚ ve Svojšicích v úředních hodinách.
Zájemci o provozování mohou zasílat své písemné nabídky na adresu Obecního úřadu ve Svojšicích do 31. 1. 2023.
Základní nájemné 1 Kč/měsíc + energie.